Audition

26. august 2016

10:00 - 17:00

Oluf Onsumsvei 9

Gratis

Lørdag 27 august avholdes audition for våre to kompanier.

Tidspunkt:

Dancespace Juniorkompani: kl. 10:00 – 13:00
Dancespace Company: kl. 14:00 – 17:00

Om audition:
Vi tar ut ca 10/15 elever til hvert kompani.
Audition avholdes ved at elevene skal gjennom en kort klasse i hver disiplin (klassisk balett, jazz og moderne) Vi gir tilbakemelding til alle som deltar på audition per mail.

Påmelding til audition kan sendes Sivanita Ekaas:
E-post: kontakt@dancespace.no
Tlf: 48 13 69 05

Om kompaniene:
Dancespace CompanY og juniorkopaniet er våre to talentsatsningsgrupper. Det vil være disse gruppene som i hovedsak representerer Dancespace ved tilstelninger/oppvisninger gjennom året utenom den årlige juleforestillingen og de spiller også en viktig rolle i elevforestillingene. Målet er at denne gruppen til en hver tid skal ha noe klart til fremvisning på kort varsel. Klassen vil bli undervist av ulike pedagoger gjennom semesteret, det skal trenes både ballett, jazz, moderne og hip hop (varierende fra gang til gang). Elevene i denne klassen må i tillegg danse minimum 2 klasser pr uke og dans må derfor være deres primær-aktivitet i tillegg til skole.Dette er en klasse tilrettelagt for de som har et ekstra gir med engasjement for dansen. Klassen inngår ikke under vår maks-betalingsplan siden dette er en spesiell satsning.

Oppstart høstsemesteret 2016

read next