Oppstart vårsemesteret 2019

26. januar 2019

10:00

Oluf Onsums vei 9B 0680 Oslo

- not specified -

Dancespace starter vårsemesteret 2019 lørdag 26.januar. Velkommen til nye og tidligere elever.

Dancespace Ås oppstart vår semester

read next