fbpx

Uansett valgresultat

Idag våknet vi til nytt valgresultat. Denne gangen ble det svært jevnt og det tyder jo på at landet er ganske delt når det gjelder hvor fornøyde vi ble med resultatet. Enten man stemte blått eller sosialistisk i år tenker jeg at det er en ting de fleste stemmeberettigede i Norge kan enes om; gode barne- og ungdomsår er viktig for hvordan livene våre og samfunnet vårt utvikler seg. Og, dersom vi alle enes om det, da tenker i alle fall jeg at det bare er å brette opp armene. Enten du fokuserer på dine egne barn, ungene i nabolaget, jentene og guttene på fotballaget eller elevene i danseklassen, vi kan alle gjøre en jobb med å gi barn og ungdom gode oppvekst- og utviklingsvilkår. Å være en trygg voksen og en god rollemodell for den yngre garde er noe vi alle kan og burde ha fokus på. Hos oss ved Dancespace er det en stor del av vårt fokus og pedagogene her tar dette ansvaret veldig alvorlig. Sist uke sa breakpedagogen her til meg; «det er maaange ting som skal læres i løpet av en sånn danseklasse, og jeg føler meg beæret som får lov å ta del i den oppgaven.» Selv må jeg si at det er en fornøyelse å jobbe sammen med sånne bra folk. Bottom line; gjør det du kan der du er når du kan! Da vil nok Norge fortsette å vokse i riktig retning i årene som kommer, enten vi er blå eller røde i politikken:-)


Categories: Dancespace

Tags:, ,