fbpx

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Dancespace AS samler inn og bruker personopplysninger.

Kontakt oss på kontakt@dancespace.no om noe er uklart, eller du lurer på hvilke opplysninger vi har om deg.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, IP-adresse, e-postadresse, tlfnummer osv.

FORMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vårt formål ved innsamling av personopplysninger er for å behandle deg som kunde, samarbeidspartner, eller interessent. Vi trenger disse opplysningene for å kontakte deg, identifisere ditt behov, og for å registere deg i våre systemer.

Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

Ved påmelding kommer du til vårt elevregistreringsystem https://elevreg.dancespace.no.

HVORDAN VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER INFORMASJON GITT OSS

Vi samler inn opplysninger som navn, tlfnummer og e-post gjennom kontaktskjema på nettsiden. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er en interesse fra deg.

Opplysningene blir registrert i elevregistreringsystem. https://elevreg.dancespace.no og i vårt faktureringsystem Visma accounting.

HVEM SOM HAR TILGANG TIL DATAENE

Det er kun vi i Dancespace AS som har tilgang til personopplysningene. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter. Nødvendig informasjon vil bli gitt eventuelle samarbeidspartnere ved behov.

HVOR LENGE LAGRER VI DATA?

Dersom du sender inn en forespørsel til oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge du er elev hos oss. Vi beholder dine data av historiske grunner og regnskap.

DIN RETT TIL INNSYN, RETTING OG SLETTING

Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de brukes til, hvem som har tilgang til de, hvor lenge de blir lagret og hvor dataene er hentet fra. Du har rett til å be om endring av dine opplysninger.

Du har også rett til å kreve sletting av personopplysninger du mener er unødvendig. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke dersom et samtykke var utgangspunktet for vår lagring av dataene.

Kontakt oss gjerne for innsyn, retting eller sletting, eller om det skulle være noe annet du lurer på.