fbpx

Energi, det er så mangt

Hos oss ved Dancespace er vi ekstra opptatt av energi. Selvfølgelig, fordi det kreves mye energi for å kunne danse og gjøre yoga.. Men det finnes energi i det meste. Og som jeg har nevnt mange ganger tidligere er vi ved Dancespace opptatt av å gi elevene våre leksjoner som de kan bruke uansett hva de skal gjøre i livet, langt utover kick bull change og pirouettere. I den sammenhengen pleier jeg oftes å nevne disiplin, fordi disiplin er svært viktig for å lykkes generelt i livet. Men nå altså, nå handler det om energi. I våre CompanY-klasser er det for eksempel opplest og vedtatt at man aldri setter seg ned når man venter på sin tur i klassen. Da mister man mye energi selv, pluss at energien sammenlagt i klassen synker og det blir vanskeligere for de som danser å prestere bra.

Som pedagog ved Dancespace er det din energiske utstråling som setter stemningen for klassen. Dersom pedagogen kommer inn i klassen og er slapp og umotivert så plukker alle elevene opp dette, bevist eller ubevisst, og det får konsekvenser for hva hver enkel elev greier gjennom den treningen. Jeg snakker ofte til elevene mine om den energien de sender til meg også. Når jeg underviser de og gir ut korreksjoner er det viktig at elevene med sin holdning og mimikk utstråler at de hører meg og forstår hva jeg prøver å formidle. Energi er noe man gir og tar, der må man sende ut det man ønsker å motta tilbake. Dersom elevene ser tilbake på pedagogen med tomme, monotone uttrykk i ansiktene sine og nærmest overser at de blir snakket til vil korreksjonene, og dermed hjelpen, slutte å komme fra pedagogen. Ved Dancespace benytter vi klassene for å formidle denne lærdommen, men selve prinsippet og hvordan utstråling og energi virker har man bruk for hver eneste dag gjennom hele livet.

Vi er så heldige å ha mange foreldre/foresatte av elever ved Dancespace som er sin energi bevist. De roser oss når de ser at vi får til bra ting, spør oppriktig om hvordan det går når vi er inne i hektiske perioder og er ydmyke og hyggelige når de trenger å spørre oss om ekstra hjelp eller unntak fra våre regler. Det utgjør virkelig hele forskjellen, og både jeg og pedagogene bøyer og tøyer oss for at situasjonen skal bli best mulig for alle. Selvfølgelig har jeg også noen telefoner og møter i løpet av uken hvor energien jeg blir møtt med ikke er like innbydende, og da er det nettopp sånn at min evne til å imøtekomme på en hyggelig måte minskes. Dette er vel kanskje det som tidligere ble omtalt som «trynefaktor», men egentlig dreier det seg om energiloven og den har eksistert siden tidenes morgen. Så, i skrivende stund er det fredag, solen skinner for øyeblikket her i Oslo hvor Dancespace holder til. Gå ut og utstrål til verden den energien du selv ønsker å bli møtt med. Jeg lover at det virker!


Categories: Dancespace

Tags:, ,