fbpx

Økonomi og kvalitet

Det er min veldig subjektive mening at alle som jobber ved Dancespace er både dyktige dansere og dyktige, ærekjære og yrkesstolte pedagoger. Jeg har i alle, snart 18 år med jobb ved Dancespace vektlagt kvalitet høyt, jeg har prioritert ordentlige lokaler, proffe pedagoger, bredt tilbud, ekte forestillinger osv. Og studioet vårt hadde nok ikke vært idag det det er dersom vi som jobber der ikke hadde vært meget kvalitetsbeviste og yrkesstolte. (Jeg var akkurat innom studio 1 hos Irlin som quizer elevene i når Popping oppstod og lærte barna om kulturarven etter Michael Jackson).

Etter snart 2 år med pandemi har Dancespace endt med underskudd etter underskudd. Jeg har prøvd å få Dancespace gjennom pandemien ved å tilby elevene mye mer enn avtalt og ved å tilby pedagogene mer undervisning enn planlagt, men vi sitter dessverre igjen med økte kostnader og tap i inntekt. Tapet kommer både fra lavere elev-oppslutning, dårligere forestillings-inntekter og kunder som nekter å betale for semesterene. De økte kostnadene er i tilknytning til pedagog-honorar ved forlengede semester, utstyr som kameraer, høytalere og nye systemer, forestillingsutgifter og ikke minst renhold. I tillegg øker både strøm-utgifter og husleie-utgifter jevnt og trutt. Det er utrolig vanskelig å måtte gjøre nødvendige kutt for å overleve, da jeg vet at dette vil få konsekvenser for kvaliteten vi leverer.

Det vil derfor dessverre bli noen kjedelige endringer for neste semester. Vi må kutte ned til bare én klasse for noen av de vi har hatt to av tidligere, vi må kutte ett nivå i ballett-undervisningen og vi har ikke mulighet til å sette inn ekstra ressurser for de yngste klassene lenger. Dersom noen av klassene ved oppstartsdato våren 2021 har færre enn 6 elever påmeldt har vi ikke lenger økonomien til å sponse de igang.

Dersom trenden med det synkende elev-antallet ved Dancespace snur vil jeg gjeninnføre løsningene som vi ser gir mest verdi gjennom kvalitet i undervisningen. Der ønsker vi virkelig å fire minst mulig!

Keep dreaming big, for dere selv og helst litt for Dancespace også.


Categories: Dancespace