fbpx

Kulturskolens innmasj

For noen år siden, tror det var i 2019, ble det bestemt at det skulle bevilges mer penger til å lage flere plasser i kulturskolene rundt om i kommunene i Norge. Hvilke type plasser det ble satset på å opprette var opp til hver kommunen å bestemme, og her var det flere kommuner som så seg litt rundt i lokalmiljøet og satset på tilbud som ikke allerede var godt ivaretatt av private ildsjeler. Oslo kommune derimot (med mange flere) satte igang utbygging av dansesaler flere steder i byen for å kunne tilby danse-undervisning der det allerede lå godt etablerte private dansestudioer fra før. 

Ett av disse dukket opp ca 1 km fra hvor jeg i snart 20 år har drevet mitt dansestudio. De åpnet i fjor. Er dette bedre undervisning enn hva vi ved Dancespace har tilbydd? Over hode ikke! Er klassene billigere slik at de som ikke har råd å gå hos oss kan få et tilbud? Nei, det er de heller ikke. I alle de år hvor jeg har drevet Dancespace har jeg ikke forvist en eneste elev. Ikke de som ikke har greid å betale for seg. Ikke de som har oppført seg ugreit. Og der hvor klassene har vært fulle har jeg satt opp nye for å kunne gi plass til alle. Klassene med for få elever til å gå rundt har til og med fått skure å gå for at tilbudet skulle eksistere for de få som ønsket seg det. Trengte vi da disse nye kulturskole-plassene i vårt område! Nei! Kunne kommunen ha brukt skattepengene dine på en bedre måte heller? Helt sikkert.

Det ser fint ut på papiret at det er opprettet 6000 nye kulturskoleplasser i landet. Men, det tallet har selvfølgelig ingen vekt når det ikke innebærer at flere får opplæring i kulturelle fag. Det fører bare til at de som har lagt ned sparepenger, feriepenger og dugnadstimer får sine virksomheter slått konkurs. Man blir ikke rik av å drive privat dansestudio og man gjør det heller ikke for pengenes skyld. For tiden er vi 11 pedagoger ved Dancespace. Det betales skatt og arbeidsgiveravgift, det betales strøm og husleie og mye, mye mer. Vi forholder oss til statlige lover og regler som ethvert annet firma. Når vi stadig må konkurrere om elever med Oslo kulturskole som har underskuddsgaranti i ryggen så blir det flere søvnløse enn fine netter på innehaver. Oslo kommune burde hjelp og tilrettelegge, ikke motarbeide for egen vinning.

Jeg synes det er trist og begredelig at det har blitt sånn, og jeg håper de som styrer kan ta til vett og gjøre endringer før det er for sent for oss. Da jeg startet Dancespace fikk Torild Frostad, som var en av mine mentorer, Kongens Fortjenestemedalje for sin innsats for dansekunsten. På den tiden var det sånn. Hennes dansestudio var en av mine første arbeidsplasser og jeg har stor respekt og beundring for damen og jobben hun har gjort. Bravo! Selv har jeg gjennom disse årene med mitt Dancespace bidratt til bedre fysisk og psykisk helse for flere tusen barn, ungdom og voksne. Noen titalls elever har hatt våre lokaler som sitt andre hjem og meg som en slags ekstra-mamma. At Oslo kommune nå ønsker å gå Dancespace, og flere andre studioer i samme posisjon som oss, i næringa og presse oss ut av markedet er rett og slett skammelig. Det er også dine skattepenger de skjødesløst kaster bort, så du burde også la deg provosere.

Dream big!


Categories: Dancespace